Презентация на 192. СУ "Христо Ботев"

Кои сме ние?

Нашето 192.СУ “Христо Ботев” е вече Иновативно Средно училище по дигитални изкуства в турисрическата анимация! 193 училища кандидатстваха тази година, като само малко над 30 успяхме да се преборим за това да сме иновативни. Успяхме с много труд, доста дни и нощи работа в които подготвихме нашата кандидатура с комисията и мисля, че това е черешката на тортата и награда за нашат работа през последните години. Десетки проекти и иновации, успешен и постоянно подобряващ се план прием в 1 и 8 клас, СТЕМ център и т.н. Защото сме в как с времето! Малко повече и за самата иновация:
Разработени са иновативни учебен план и учебна програма по предмета “Дигитални изкуства в туристическата анимация”. Той ще се изучава по 2 часа седмично (72ч. год.) в 4 модула:
1. WEB Дизайн
2. Филмови изкуства
3. Звукозапис и аудио изкуства
4. Фотография
Всеки един от модулите ще се изучава по 9 учебни часа през I учебен срок, като края на модула ще завършва с оценка по дадения модул.
Целта е учениците да преминат от цялото към частното, а след края на годината от частното към цялото. Те ще получат знания, умения и компетенции в 4-те модула на учебния предмет, които ще им помогнат в по-нататъшното им развитие, както и за целите на проекта по който ще работят.
През II учебен срок, учениците ще бъдат разделени на екипи на база техните интереси, успеваемост и препоръки от учителите. Екипите ще са 4, като отговарят на модулите, застъпени през първия срок. Работейки на проектен принцип чрез проекто-базирано обучение и следвайки основен проблем за разрешаване, чрез методите на обърнатата класна стая, учениците ще работят по 4 подпроекта на основния проект. Те ще целят създаване на уебсайт, видео, аудио и графични изображения, свързани с туризма. На всеки 6 часа работа по групи, учениците ще имат 2 слети часа за групова рефлексия и споделяне между групите, както и отразяване на напредъка. Последните два часа от програмата са предвидени за представяне на готовите продукти. Оценяването ще се извършва на база работа по групи и готов продукт в края на учебната година.