Дневен режим

I – II клас

III – XII клас

1

8:00 – 8:35

8:00 – 8:40

2

8:50 – 9:25

Голямо междучасие

8:50 – 9:30

3

9:45 – 10:20

9:40 – 10:20

Голямо междучасие

4

10:40 – 11:15

10:40 – 11:20

5

11:30 – 12:05

11:30 – 12:10

6

12:20 – 12:55

12:20 – 13:00

7

 

13:05 – 13:45

Facebook Коментари