НВО и ДЗИ

Държавни зрелостни изпити – XII клас

Задължителни държавни зрелостни изпити, сесия май-юни 2020 г.:

1 юни – Български език и литература;

3 юни – втори задължителен изпит по предмет по избор;

Националното външно оценяване за IV клас:

Тази година не се провежда.

Националното външно оценяване за VII клас:

15 юни – Български език и литература;

17 юни – Математика;

Националното външно оценяване за X клас:

Онлайн оценяването на дигиталните компетентности за учениците от X клас ще /няма да се проведе/

Facebook Коментари