Прием след VII клас за учебната 2018/2019 г. – профил “Физическо възпитание и спорт” – хокей на трева

Профилиращ спорт – Хокей на трева

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по Физическо възпитание и спорт – срок: 31 май 2018 г.
ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В УЧИЛИЩЕТО или сканирани и изпратени на имейла на училището.(192su@hristobotev.net)

Необходимо е ученикът да има застраховка “Злополука” за дните на изпита(5 и 6 юни 2018 г.), копие от която се прикачва към заявлението за проверка на способностите.

 

 

График за кандидатстване:

# Вид дейност Дата/период
1. Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по Физическо възпитание и спорт 14-31.05.2018 г. вкл.
2. Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите.
Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за ове ка на способностите
до 22.05.2018 г. вкл.
з. Провеждане на тестове по:
• български език и литература
• математика
21.05.2018 г.
23.05.2018 г.
4. Обявяване на резултатите от тестовете до 06.06.2018 г. вкл.
5. Провеждане на изпити за проверка на способностите по:
• изобразително изкуство
• музика
• спорт
01.06.2018 г.
04.06.2018 г.
05.06.-06.06.2018 г. вкл.
6. Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите до 11.06.2018 г. вкл.
7. Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити 13.06.-19.07.2018 г. вкл.
8. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 20.06.-26.06.2018 г. вкл.
9. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 03.07.2018 г. вкл.
10. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 04.07.-06.07.2018 г. вкл.
11. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 12.07.2018 г. вкл.
12. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 13.07.-17.07.2018 г. вкл.
13. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 19.07.2018 г.
14. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 20.07.-24.07.2018 г. вкл.
15. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 26.07.2018 г. вкл.
16. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 27.07.-30.07.2018 г. вкл.
17. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 02.08.2018 г.
18. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 11.09.2018 г. вкл.
19. Утвърждаване на осъществения държавен план прием до 14.09.2018 г. вкл.
Facebook Коментари