10 април

Инициатива “Споделен Великден”

Уважаеми родители,
Във време на изпитания българското училище винаги е било опора и парнтьор на общността. В тези дни съпричасността и подкрепата са по-ценни, защото могат да върнат изгубената вяра в доброто и усмивките по лицата. Особено в детската душа

06 април

Прием в VIII клас за учебната 2020/2021 г. – професия “Аниматор в туризма”

192.СУ “Христо Ботев” обявява прием в VIII клас за учебната 2020 / 2021 г. –
ПРОФЕСИЯ “Аниматор в туризма”, специалност “Туристическа анимация” със срок на обучение 5 години.
първи чужд език – Английски език, втори чужд език – Руски език

23 март

Прием в I клас за учебната 2020/2021 г.

ВАЖНО! От 14 май 2020 г., можете да подавате заявления за прием в I клас и в канцеларията на училището!
Уважаеми родители,

192.СУ “Христо Ботев”, обявява прием в I клас за учебната 2020/2020 г. 
2 паралелки по

17 март

Писма до родителите, учителите и учениците от МОН и РУО

Изх. № РУО1-6876/17.03.2020 г.
ДО ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИША
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с онлайн обучението на Вашите ученици, Ви уведомявам, че на https://edubg2020.wixsite.com/edubg/za-vas-roditeli ще намерите дигитални ресурси с обучителни материали на български език. Сайтът EduBG включва различни

12 март

ВАЖНО!!!

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, наложила грипна ваканция, Ви уведомяваме за следното:

До второ нареждане не се провеждат/отлагат се ученически състезания и олимпиади, изяви и мероприятия/ спортни състезания и мероприятия, както и всякакви други организирани форми с ученици

24 януари

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ от 27.01 до 04.02.2020 г.

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учениците следва да