04 август

Свободни места за прием в VIII клас

192.СУ “Христо Ботев” обявява 6 свободни места за прием в VIII клас в паралелка “Туристическа анимация” за учебната 2020/2021 г. Необходимите документи се подават в канцеларията на училището от 04.08.2020г до 10.08.2020г. от 08:30 ч. до 16:30ч.

05 юли

Участие в програмата “Училища за пример”

През тази седмица 192.СУ “Христо Ботев” беше избрано за едно от училищата, които да участват в програматата “Училища за пример”. Преминахме през два кръга на подбор и се преборихме за мястото си на участие в програмата.
Това е двугодишна програма

09 юни

Прием на документи за второ класиране за I клас

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
Свободните места за прием в I клас след I-во класиране са 18.
Заявления за участие във II-ро класиране се подават от 9.06.2020 до 12.06.2020 г. на място в училището от 8.30 до 16.30 ч. На

01 юни

Списък на приетите учениците за I клас на I-во класиране

 
I-ва група

Вх. №810/22.04.2020г.
Вх. №827/24.04.2020г.
Вх. №808/22.04.2020г.
Вх. №920/13.05.2020г.
Вх. №907/12.05.2020г.
Вх. №815/22.04.2020г.
Вх. №809/22.04.2020г.
Вх. №861/05.05.2020г.
Вх.№877/08.05.2020г.
Вх.№912/13.05.2020г.
Вх.№892/11.05.2020г.
Вх.№819/23.04.2020г.
Вх.№814/22.04.2020г.
Вх.№790/21.04.2020г.
Вх.№807/22.04.2020г.
Вх.№797/21.04.2020г.

 
III-та група

Вх.№811/22.04.2020г.
Вх.№831/27.04.2020г.
Вх.№893/11.05.2020г.
Вх.№873/05.05.2020г.

IV-та група

28 май

Записване на ученици в I клас

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,
Уведомяваме Ви, че на 01.06.2020 г. ще публикуваме списък на приетите ученици на първо класиране. Записването започва от 02.06 и ще продължи до 05.06.2020 г. включително от 9.00 до 17.00 ч.
На 08.06. в 18.00