01 април

Заповед – електронно обучение и пролетна ваканция

Учебните занятия в периода 01-02.04.21 г. продължават в електронна среда. Пролетната ваканция за учениците от I до XI клас е от 03.04.21 г. до 11.04.21 г. включително, а за учениците от XII  клас – от 08.04.21 г. до 11.04.21 г.

31 март

Тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община

На 1 април 2021 г. от 11:00 ч. ще се проведе тест на Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на Столична община чрез задействане на акустичните сигнали за обявена тревога и за край на обявената тревога.

30 март

Прием в I клас за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители,

192.СУ “Христо Ботев”, обявява прием в I клас за учебната 2021/2022 г. 
2 паралелки по 24 ученика, общо 48 ученика за учебната 2021/2022 г.
От тази година се въвежда единна централизирана система за прием на

29 март

Резултати на учениците от Националното математическо състезание “Европейско кенгуру” за учениците от I до IV клас

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ” ЗА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД
http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/

25 март

Резултати от конкурс за пролетна украса

На 23.03.2021 г. се проведе онлайн гласуване, във връзка с обявения Конкурс за пролетна украса в 192.СУ „Христо Ботев“. Срокът за изработване на украсата беше обявен до 19.03.2021 г. На 22.03.2021 г. създадохме организация за извършване на оценяване. В гласуването