Предлагани извънкласни дейности по проект “Твоят час”

Дискусионен клуб “Ние сме гражданите на света”

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 11.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 15.7.2017 г.
Подробна информация

Школа за Таланти (V-VIII клас)

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Група по Български език – Родният ни език

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Група по Български език – “Българчета”

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Дигитална компетентност

Тематична област: Дигитална компетентност
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Школа за Таланти (IX-XII клас)

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Аз съм българче

Тематична област: Български език и литература
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

Обичам математиката

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Математика VI клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Математика VII клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Кулинарни изкушения

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Математика IX клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб “Арт изкуство”

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.11.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

Клуб по математика “Бистришки математици”

Тематична област: Наука, техника и технологии
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.5.2017 г.
Подробна информация

Клуб “Беър Грилс”

Тематична област: Здравно образование и здравословен начин на живот
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Арт ателие “Сръчни ръчички”

Тематична област: Изкуства и култура
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Клуб “Бистришките тигри”

Тематична област: Спорт
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 1.6.2017 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Компютърна работилница

Тематична област: Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Млад пътешественик

Тематична област: Хуманитарни науки
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Masters of English

Тематична област: Гражданско образование
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 15.7.2017 г.
Подробна информация

Група VII клас по ХООС – “Младите химици”

Тематична област: Природни науки
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

English is Fun

Тематична област: Чужд език
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 15.7.2017 г.
Подробна информация

Математика VIII клас

Тематична област: Математика
Дата на публикуване: 12.10.2016 г., Предлага се от 24.10.2016 г. до 30.6.2017 г.
Подробна информация

Facebook Коментари