Защото сме силни, когато сме заедно

От учебната 2016/2017 г., Ученическият съвет на 192. СУ “Христо Ботев”е новосъздадената връзка между учениците и управлението на нашето училище. Чрез него ние имаме правото да заявяваме своята позиция като членове на училищната общност. Всеки клас от 5 до 12ти има своите представители, като всяка седмица се събираме и обсъждаме нови инициативи, относно подобряване на условията в училище и  учебния процес. Макар и този проект на ученическо самоуправление да работи отскоро, той вече има своите реализирани идеи .

Свържете се с нас:
Email: students@hristobotev.net

Мартин Конов

Председател на УС

Новини на ученическия съвет

Дейности

  • Участие в Академия за новите бизнес лидери (ВУЗФ)
  • Участие в проект “Заедно за едно по-добро бъдеще”
  • Участие в дискусии, кръгли маси и семинари, организирани от неправителствени организации, касаещи ученическата общност
  • Организиране на ежегоден коледен бал за ученици
  • Подбор на музика за училищния звънец
  • Подготовка и доброволен труд за ремонт на помещения в училище
  • Организиране на анкети и дискусии с другите ученици и учители по актуални теми
  • Подпомагане работата на учителите
  • И много други, които предстоят 😉
Facebook Коментари